Autotestai.lt

MODERNIAUSI KET TESTAI

Savo klientams siūlome pačią naujausią ir panašiausią nuotolinio mokymosi programą, kokia yra naudojama VĮ „Regitra“.

3D PAVEIKSLĖLIAI

Vairavimo teorijos testai su 3 D paveikslėliais – tai patikimiausia priemonė pasiruošti teorijos egzaminams VĮ „Regitra“, atnaujinti jau pamirštas teorines žinias, ar praradus vairuotojo pažymėjimą dar kartą išsilaikyti teorijos egzaminą.

KET TESTŲ PROGRAMA

KET testų programą sudaro 1500 klausimų. Vairavimo teorijos testai sprendžiami internetu kompiuteryje arba mobiliajame telefone.

30 METŲ PATIRTIS

KET testai nuolat (kiekvieną savaitę) papildomi ir atnaujinami kvalifikuotų, daugiau nei 30 metų darbo patirtį turinčių specialistų. Vairavimo testai padės puikiai išmokti arba pasikartoti Kelių Eismo Taisykles, galėsite jas neabejodami taikyti praktikoje.

KLAUSIMŲ MEDŽIAGA

Vairavimo teorijos testų klausimai sudaryti iš Kelių Eismo Taisyklių (su naujausiais 2014 m. spalio mėn. pakeitimais), taip pat kelių transporto priemonių techninės eksploatacijos ir saugaus eismo reikalavimų.

TESTŲ KATEGORIJOS

KET testai sudaryti iš klausimų apimančių visas kategorijas: A, B, C, CE, D. Vairavimo testai leidžia pasirinkti konkrečią kategoriją arba spręsti testą iš visų kategorijų. Jums pateikiamas vairavimo testas su pasirenkamais atsakymais.

SPRENDIMO LAIKAS

B kategorijos testas sudarytas iš 30 klausimų, parinktų atsitiktine tvarka iš visų Kelių Eismo Taisyklių skyrių, Saugaus eismo pagrindų žinyno, LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo bei techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų. Vairavimo testui spręsti skiriama 30 min. Kitų kategorijų testams pridedama po 5 papildomus klausimus ir 5 minutes papildomo laiko sprendimui.

ATSAKYMŲ TIKRINIMAS

Klausimas laikomas neteisingai atsakytu, kai pažymėti ne visi teisingi atsakymai ir (arba) pažymėtas bent vienas klaidingas atsakymas. Testas laikomas išlaikytu, jei per nustatytą laiką teisingai atsakysite ne mažiau kaip į 24 klausimus iš 30 Jums pateiktų. Išsprendę testą, turite galimybę peržiūrėti teisingus bei neteisingus atsakymus. Padarytas klaidas padės išsiaiškinti KET punktai ir priedai su paaiškinimais.